O nas

Jesteśmy kancelarią odszkodowawczą, a istotą naszej działalności jest pomoc poszkodowanym w uzyskiwaniu odszkodowań, w szczególności w postępowaniach dotyczących roszczeń za szkody osobowe objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.  Pozostający do dyspozycji klientów doradcy odszkodowawczy zapewniają profesjonalną obsługę prawną zarówno w postępowaniach polubownych, jak i na drodze sądowej. Od klientów nie pobieramy opłat wstępnych – nasze wynagrodzenie uzależnione jest od efektów naszych działań.

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach – kierowcom, pasażerom, pieszym oraz osobom, które utraciły w wypadkach najbliższych członków rodziny.

Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań w postępowaniach dotyczących roszczeń za szkody osobowe objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, a także szkód majątkowych – części oryginalne, amortyzacja, koszty robocizny, pojazd zastępczy, regres i inne nietypowe sprawy.